Thủy hải sản

192,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
957,500 VNĐ 574,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
920,000 VNĐ 552,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
575,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Cua Hanasaki (con)

2,320,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
222,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison miền bắc
69,300 VNĐ
Nơi bán: La Maison miền bắc (HCM Tạm hết hàng)

Cá hương chika (550 gram)

102,300 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
312,480 VNĐ
Nơi bán: HCM

CÁ THU ĐAO (550 gram)

126,500 VNĐ 82,500 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Phản hồi của bạn