Thủy hải sản

152,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
75,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Cá ngừ hoa (400 gram)

106,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
80,850 VNĐ
Nơi bán: HCM

Cá nục suông (350 gram)

55,650 VNĐ
Nơi bán: HCM
69,650 VNĐ
Nơi bán: HCM (hết hàng)

Cá bạc má (400 gram)

79,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
139,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
41,400 VNĐ
Nơi bán: HCM
51,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (tạm hết)
59,000 VNĐ 55,500 VNĐ
Nơi bán: HCM

Phản hồi của bạn