Thủy - Hải sản tươi đông lạnh

49,750 VNĐ
Nơi bán: HCM
715,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
152,500 VNĐ
Nơi bán: HCM (tạm hết)
75,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Cá ngừ hoa (400 gram)

106,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
80,850 VNĐ
Nơi bán: HCM

Cá nục suông (350 gram)

55,650 VNĐ
Nơi bán: HCM
69,650 VNĐ
Nơi bán: HCM (hết hàng)

Cá bạc má (400 gram)

79,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
139,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
41,400 VNĐ
Nơi bán: HCM

Phản hồi của bạn