Thủy - Hải sản đông lạnh

83,000 VNĐ
Phạm vi bán hàng: 235 Nguyễn Văn Hưởng, Q.2
172,200 VNĐ
 
192,500 VNĐ
 
957,500 VNĐ 814,000 VNĐ
Phạm vi bán hàng: HCM
920,000 VNĐ 782,000 VNĐ
Phạm vi bán hàng: HCM
575,000 VNĐ 488,500 VNĐ
Phạm vi bán hàng: HCM

Cua Hanasaki (con)

2,320,000 VNĐ
 
222,000 VNĐ 188,700 VNĐ
Phạm vi bán hàng: HCM
69,300 VNĐ 62,150 VNĐ
Phạm vi bán hàng: HCM

Cá hương chika (550 gram)

102,300 VNĐ 86,900 VNĐ
Phạm vi bán hàng: HCM

Phản hồi của bạn