Thịt heo nhập khẩu

THỊT HEO XAY (500 gram)

60,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
42,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (tạm hết hàng)
42,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (Tạm hết hàng)
80,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc (Tạm hết hàng)
48,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (Tạm hết hàng)
48,000 VNĐ 43,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
24,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn Quốc
31,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
33,000 VNĐ
Nơi bán: Miền Bắc
31,500 VNĐ
Nơi bán: HCM

CẬT HEO ĐỨC (200 gram)

22,800 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc

TIM HEO ĐỨC (200 gram)

24,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Phản hồi của bạn