Thịt heo Đức

42,000 VNĐ 33,600 VNĐ
Bán hàng: HCM
48,000 VNĐ 40,800 VNĐ
Bán hàng: HCM

CẬT HEO ĐỨC (200 gram)

22,800 VNĐ
 

TIM HEO ĐỨC (200 gram)

24,000 VNĐ
Bán hàng: HCM
17,000 VNĐ
 
43,500 VNĐ 36,900 VNĐ
Bán hàng: HCM

Phản hồi của bạn