Thịt heo Đức

42,000 VNĐ 33,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
48,000 VNĐ 43,500 VNĐ
Nơi bán: HCM

CẬT HEO ĐỨC (200 gram)

22,800 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc

TIM HEO ĐỨC (200 gram)

24,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
55,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
85,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
36,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
43,500 VNĐ
Nơi bán: HCM

Phản hồi của bạn