Thịt bò Úc

Nạm Bò Úc (300 gram)

65,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
68,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
839,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (tạm hết)
67,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
145,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
55,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
230,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Bắp bò úc (1 kg)

230,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
390,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (hết hàng)

Phản hồi của bạn