Thịt bò pháp

105,000 VNĐ 94,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
288,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Ba chỉ bê pháp (300 gram)

65,100 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

BẮP BÒ PHÁP (300 gram)

60,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc (HCM tạm hết hàng)
261,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
250,800 VNĐ 188,100 VNĐ
Nơi bán: HCM
1,200,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
490,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
280,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

ỨC BÒ PHÁP (300 gram)

73,200 VNĐ 64,200 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

GẦU BÒ PHÁP (200 gram)

45,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

BA CHỈ BÒ PHÁP (300 gram)

65,100 VNĐ 59,100 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Phản hồi của bạn