Thịt bò pháp

110,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
105,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
360,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Ba chỉ bê pháp (300 gram)

75,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

BẮP BÒ PHÁP (500 gram)

115,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
261,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
250,800 VNĐ
Nơi bán: HCM
490,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
300,000 VNĐ 290,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

ỨC BÒ PHÁP (300 gram)

73,200 VNĐ 70,200 VNĐ
Nơi bán: HCM

BA CHỈ BÒ PHÁP (300 gram)

69,000 VNĐ 64,500 VNĐ
Nơi bán: HCM

GẦU BÒ PHÁP (200 gram)

45,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (Tạm hết)

Phản hồi của bạn