Thịt bò pháp

110,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
105,000 VNĐ 92,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
288,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Ba chỉ bê pháp (300 gram)

75,000 VNĐ 69,900 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

BẮP BÒ PHÁP (500 gram)

115,000 VNĐ 103,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
261,500 VNĐ 255,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
250,800 VNĐ 180,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
300,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

ỨC BÒ PHÁP (300 gram)

73,200 VNĐ 68,700 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

GẦU BÒ PHÁP (200 gram)

45,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

BA CHỈ BÒ PHÁP (300 gram)

69,000 VNĐ 64,500 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Phản hồi của bạn