Thịt bò pháp

288,000 VNĐ 244,800 VNĐ
Bán hàng: HCM

Ba chỉ bê pháp (300 gram)

65,100 VNĐ 55,500 VNĐ
Bán hàng: Toàn quốc

BẮP BÒ PHÁP (300 gram)

56,700 VNĐ
Bán hàng: HCM
261,500 VNĐ 235,000 VNĐ
Bán hàng: HCM
250,800 VNĐ
Bán hàng: HCM

Phi lê bê pháp (300 gram)

360,000 VNĐ
Bán hàng: HCM
490,000 VNĐ
Bán hàng: HCM
280,000 VNĐ
Bán hàng: HCM

ỨC BÒ PHÁP (300 gram)

73,200 VNĐ
Bán hàng: Toàn quốc

GẦU BÒ PHÁP (200 gram)

45,000 VNĐ
Bán hàng: Toàn quốc

BA CHỈ BÒ PHÁP (300 gram)

65,100 VNĐ 55,500 VNĐ
Bán hàng: Toàn quốc

Phản hồi của bạn