Thịt bò pháp

45,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (tạm hết)
105,000 VNĐ 89,400 VNĐ
Nơi bán: HCM
288,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Ba chỉ bê pháp (300 gram)

65,100 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

BẮP BÒ PHÁP (300 gram)

60,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc (HCM tạm hết hàng)
261,500 VNĐ 235,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
250,800 VNĐ
Nơi bán: HCM

Phi lê bê pháp (300 gram)

360,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
490,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
280,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

ỨC BÒ PHÁP (300 gram)

73,200 VNĐ 66,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

GẦU BÒ PHÁP (200 gram)

45,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Phản hồi của bạn