Thịt bò pháp

110,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
105,000 VNĐ 96,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
288,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Ba chỉ bê pháp (300 gram)

75,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

BẮP BÒ PHÁP (300 gram)

69,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc (HCM tạm hết hàng)
261,500 VNĐ 222,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
250,800 VNĐ 200,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
1,200,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
490,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
300,000 VNĐ 285,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

ỨC BÒ PHÁP (300 gram)

73,200 VNĐ 66,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

GẦU BÒ PHÁP (200 gram)

45,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Phản hồi của bạn