Thịt bò nhập khẩu

50,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc (tạm hết hàng)
96,900 VNĐ 86,700 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
60,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
96,900 VNĐ 86,700 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
64,600 VNĐ
Nơi bán: Toàn Quốc (HCM tạm hết)
60,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
313,500 VNĐ 215,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
90,000 VNĐ 81,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc (Miền bắc tạm hết)
246,500 VNĐ 214,500 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc (Miền bắc tạm hết)

Phản hồi của bạn