Thịt bò nhập khẩu

93,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (tạm hết)
380,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

NẠM BÒ ARGENTINA (300 gram)

60,000 VNĐ 54,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
230,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
60,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
66,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
50,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc (tạm hết hàng)
96,900 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc( HCM Tạm hết)
60,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
96,900 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc (HCM tạm hết)
64,600 VNĐ
Nơi bán: Toàn Quốc (HCM tạm hết)
60,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc

Phản hồi của bạn