Thịt bò nhập khẩu

Chóp vai bò mỹ (300 gram)

120,000 VNĐ 102,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

THỊT BÒ XAY (500 gram)

130,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
39,800 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc (Tạm hết)

BA CHỈ BÒ MỸ (300 gram)

75,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
300,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

ỨC BÒ PHÁP (300 gram)

73,200 VNĐ 65,700 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

GẦU BÒ PHÁP (200 gram)

45,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

BA CHỈ BÒ PHÁP (300 gram)

69,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
53,200 VNĐ
Nơi bán: HCM (Tạm hết hàng)
44,000 VNĐ
Nơi bán: Hà Nội
75,000 VNĐ
Nơi bán: Hà Nội
75,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (Tạm hết hàng)

Phản hồi của bạn