Thịt bò nhập khẩu

300,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

ỨC BÒ PHÁP (300 gram)

73,200 VNĐ
Nơi bán: HCM

BA CHỈ BÒ PHÁP (300 gram)

69,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
75,000 VNĐ 56,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
125,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
237,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
289,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
418,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
60,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
80,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
380,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

NẠM BÒ ARGENTINA (300 gram)

60,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Phản hồi của bạn