Thịt bò nhập khẩu

288,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
481,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Ba chỉ bê pháp (300 gram)

75,000 VNĐ 69,900 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

BẮP BÒ PHÁP (500 gram)

115,000 VNĐ 103,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
261,500 VNĐ 255,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
250,800 VNĐ 180,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
440,000 VNĐ 339,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
440,000 VNĐ 339,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
339,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
276,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
250,000 VNĐ 239,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Chóp vai bò mỹ (300 gram)

120,000 VNĐ 113,700 VNĐ
Nơi bán: HCM

Phản hồi của bạn