Thịt bò nhập khẩu

BẮP BÒ PHÁP (500 gram)

115,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
261,500 VNĐ 209,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
250,800 VNĐ
Nơi bán: HCM
490,000 VNĐ 444,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
440,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
339,600 VNĐ 271,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
276,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
250,000 VNĐ 240,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Chóp vai bò mỹ (300 gram)

120,000 VNĐ 113,700 VNĐ
Nơi bán: HCM

THỊT BÒ XAY (500 gram)

130,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

BA CHỈ BÒ MỸ (300 gram)

75,000 VNĐ 72,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Phản hồi của bạn