Thịt bò nhập khẩu

PHI LÊ BÒ MỸ (500 gram)

855,000 VNĐ 726,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
67,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
145,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (Tạm hết)
110,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
234,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
390,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (hết hàng)
55,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
105,000 VNĐ 95,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
656,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
599,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
230,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Bắp bò úc (1 kg)

230,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Phản hồi của bạn