Thịt bò nhập khẩu

446,000 VNĐ 227,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
478,000 VNĐ 244,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
224,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
937,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
1,249,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
937,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
200,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc (HCM tạm hết)

Bắp bò úc (1 kg)

200,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc (HCM tạm hết)
288,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
455,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Ba chỉ bê pháp (300 gram)

65,100 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

BẮP BÒ PHÁP (300 gram)

60,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc (HCM tạm hết hàng)

Phản hồi của bạn