Thịt bò nhập khẩu

45,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (tạm hết)
93,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
105,000 VNĐ 89,400 VNĐ
Nơi bán: HCM
224,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
937,000 VNĐ 656,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
1,249,500 VNĐ 875,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
937,000 VNĐ 656,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
200,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Bắp bò úc (1 kg)

200,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
288,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
455,000 VNĐ 390,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Ba chỉ bê pháp (300 gram)

65,100 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Phản hồi của bạn