Thịt bò nhập khẩu

288,000 VNĐ 244,800 VNĐ
Bán hàng: HCM
455,000 VNĐ 381,100 VNĐ
Bán hàng: HCM

Ba chỉ bê pháp (300 gram)

65,100 VNĐ 55,500 VNĐ
Bán hàng: Toàn quốc

BẮP BÒ PHÁP (300 gram)

56,700 VNĐ
Bán hàng: HCM
261,500 VNĐ 235,000 VNĐ
Bán hàng: HCM
250,800 VNĐ
Bán hàng: HCM

Phi lê bê pháp (300 gram)

360,000 VNĐ
Bán hàng: HCM
490,000 VNĐ
Bán hàng: HCM
440,000 VNĐ 352,000 VNĐ
Bán hàng: HCM
440,000 VNĐ 352,000 VNĐ
Bán hàng: HCM
327,600 VNĐ
Bán hàng: HCM
276,000 VNĐ
Bán hàng: HCM

Phản hồi của bạn