Thịt bò nhập khẩu

Nạm Bò Úc (300 gram)

65,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
68,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
839,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

PHI LÊ BÒ MỸ (500 gram)

855,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
67,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
145,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
110,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
234,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
55,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
105,000 VNĐ 89,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
230,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Bắp bò úc (1 kg)

230,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Phản hồi của bạn