Thịt bò nhập khẩu

Phi lê bò úc (500 gram)

319,500 VNĐ 255,500 VNĐ
Nơi bán: HCM

Nạm Bò Úc (300 gram)

65,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
68,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
839,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

PHI LÊ BÒ MỸ (500 gram)

855,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
67,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
145,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
110,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
234,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
55,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
105,000 VNĐ 100,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
230,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (tạm hết hàng)

Phản hồi của bạn