Thịt bò Mỹ

455,000 VNĐ 432,900 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
440,000 VNĐ 330,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
440,000 VNĐ 330,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
327,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
276,000 VNĐ 248,400 VNĐ
Nơi bán: HCM
424,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
239,000 VNĐ 228,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Chóp vai bò mỹ (300 gram)

115,500 VNĐ
Nơi bán: HCM

BA CHỈ BÒ MỸ (300 gram)

71,700 VNĐ 68,400 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
237,500 VNĐ 212,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
261,500 VNĐ 236,500 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
418,000 VNĐ 313,500 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Phản hồi của bạn