Thịt bò Mỹ

455,000 VNĐ 381,100 VNĐ
Bán hàng: HCM
440,000 VNĐ 352,000 VNĐ
Bán hàng: HCM
440,000 VNĐ 352,000 VNĐ
Bán hàng: HCM
327,600 VNĐ
Bán hàng: HCM
276,000 VNĐ
Bán hàng: HCM
424,500 VNĐ
Bán hàng: HCM
239,000 VNĐ 215,000 VNĐ
Bán hàng: HCM

Chóp vai bò mỹ (300 gram)

115,500 VNĐ
Bán hàng: HCM

BA CHỈ BÒ MỸ (300 gram)

71,700 VNĐ 64,500 VNĐ
Bán hàng: Toàn quốc
237,500 VNĐ 166,000 VNĐ
Bán hàng: HCM
418,000 VNĐ 275,000 VNĐ
Bán hàng: Toàn quốc

Phản hồi của bạn