Thịt bò Mỹ

PHI LÊ BÒ MỸ (500 gram)

855,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (hết hàng)
234,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
481,000 VNĐ 455,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
440,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
339,600 VNĐ 271,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
276,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
250,000 VNĐ 240,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Chóp vai bò mỹ (300 gram)

120,000 VNĐ 113,700 VNĐ
Nơi bán: HCM

BA CHỈ BÒ MỸ (300 gram)

75,000 VNĐ 72,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
237,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
289,500 VNĐ
Nơi bán: HCM

Phản hồi của bạn