Thịt bò Mỹ

455,000 VNĐ 390,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
440,000 VNĐ 352,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
327,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
276,000 VNĐ 220,800 VNĐ
Nơi bán: HCM
424,500 VNĐ
Nơi bán: HCM

Chóp vai bò mỹ (300 gram)

115,500 VNĐ
Nơi bán: HCM

BA CHỈ BÒ MỸ (300 gram)

71,700 VNĐ 64,500 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
237,500 VNĐ 150,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
261,500 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
418,000 VNĐ 375,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Phản hồi của bạn