Thịt bò Mỹ

225,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
481,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
440,000 VNĐ 339,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
440,000 VNĐ 339,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
339,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
276,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
250,000 VNĐ 239,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Chóp vai bò mỹ (300 gram)

120,000 VNĐ 113,700 VNĐ
Nơi bán: HCM

BA CHỈ BÒ MỸ (300 gram)

75,000 VNĐ 71,700 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
237,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
261,500 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
418,000 VNĐ 339,500 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Phản hồi của bạn