Thịt bò Argentina

44,000 VNĐ
 
47,600 VNĐ
Bán hàng: HCM
71,400 VNĐ
Bán hàng: HCM
71,400 VNĐ
Bán hàng: HCM
119,000 VNĐ
Bán hàng: HCM

BẮP BÒ ARGENTINA (500 gram)

94,500 VNĐ
Bán hàng: La Maison Miền Bắc
189,000 VNĐ
Bán hàng: La Maison Miền Bắc

GẦU BÒ ARGENTINA (200 gram)

38,000 VNĐ 34,200 VNĐ
Bán hàng: HCM
189,000 VNĐ
Bán hàng: La Maison Miền Bắc
37,800 VNĐ
Bán hàng: Miền Bắc, HCM tạm hết hàng
37,800 VNĐ
 
37,800 VNĐ
Bán hàng: La Maison Miền Bắc, HCM tạm hết hàng

Phản hồi của bạn