Thịt bò Argentina

224,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
44,000 VNĐ
Nơi bán: Hà Nội
47,600 VNĐ
Nơi bán: Hà Nội
71,400 VNĐ
Nơi bán: HCM (Tạm hết hàng)
71,400 VNĐ
Nơi bán: HCM
56,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
119,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

BẮP BÒ ARGENTINA (500 gram)

100,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
200,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc

GẦU BÒ ARGENTINA (200 gram)

38,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
200,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
37,800 VNĐ
Nơi bán: Miền Bắc, HCM tạm hết hàng

Phản hồi của bạn