Thịt bò Argentina

176,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn Quốc
39,800 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc (Tạm hết)
44,000 VNĐ
Nơi bán: Hà Nội
75,000 VNĐ
Nơi bán: Hà Nội
75,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
75,000 VNĐ 56,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
125,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

NẠM BÒ ARGENTINA (300 gram)

60,000 VNĐ 54,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
230,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
60,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
66,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
50,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc (tạm hết hàng)

Phản hồi của bạn