Thịt bò Argentina

75,000 VNĐ 56,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
125,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
66,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
176,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (tạm hết)
75,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (hết hàng)

NẠM BÒ ARGENTINA (300 gram)

60,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (hết hàng)
230,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
60,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (tạm hết hàng)
39,800 VNĐ
Nơi bán: Tạm hết
75,000 VNĐ
Nơi bán: Tạm hết
50,000 VNĐ
Nơi bán: Tạm hết
96,900 VNĐ
Nơi bán: HCM (hết hàng)

Phản hồi của bạn