Thịt bò Argentina

224,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc
39,800 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc (Tạm hết)
44,000 VNĐ
Nơi bán: Hà Nội
75,000 VNĐ
Nơi bán: Hà Nội
75,000 VNĐ
Nơi bán: HCM (Tạm hết hàng)
75,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
60,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
125,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

BẮP BÒ ARGENTINA (500 gram)

115,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc (Miền bắc tạm hết)
230,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

NẠM BÒ ARGENTINA (300 gram)

60,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
230,000 VNĐ
Nơi bán: La Maison Miền Bắc

Phản hồi của bạn