Khuyến mãi

920,000 VNĐ 574,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

CÁ THU ĐAO (550 gram)

126,500 VNĐ 82,500 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
250,000 VNĐ 239,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
52,000 VNĐ 44,200 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Chóp vai bò mỹ (300 gram)

120,000 VNĐ 113,700 VNĐ
Nơi bán: HCM

BA CHỈ BÒ MỸ (300 gram)

75,000 VNĐ 71,700 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

ỨC BÒ PHÁP (300 gram)

73,200 VNĐ 68,700 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

BA CHỈ BÒ PHÁP (300 gram)

69,000 VNĐ 64,500 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
75,000 VNĐ 56,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
418,000 VNĐ 339,500 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
39,000 VNĐ 35,100 VNĐ
Nơi bán: HCM
29,000 VNĐ 26,100 VNĐ
Nơi bán: HCM

Phản hồi của bạn