Khuyến mãi

920,000 VNĐ 552,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

CÁ THU ĐAO (550 gram)

126,500 VNĐ 113,850 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
339,600 VNĐ 273,600 VNĐ
Nơi bán: HCM
276,000 VNĐ 232,400 VNĐ
Nơi bán: HCM
44,000 VNĐ 39,600 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
60,000 VNĐ 54,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc (Miền bắc tạm hết hàng)
44,000 VNĐ 39,600 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Chóp vai bò mỹ (300 gram)

120,000 VNĐ 102,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

ỨC BÒ PHÁP (300 gram)

73,200 VNĐ 65,700 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
75,000 VNĐ 54,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
125,000 VNĐ 107,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
237,500 VNĐ 189,500 VNĐ
Nơi bán: HCM

Phản hồi của bạn