Khuyến mãi

PHI LÊ BÒ MỸ (500 gram)

855,000 VNĐ 726,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
287,000 VNĐ 272,500 VNĐ
Nơi bán: HCM
520,000 VNĐ 494,000 VNĐ
Nơi bán: HCM
105,000 VNĐ 95,700 VNĐ
Nơi bán: HCM
159,500 VNĐ 103,400 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
212,400 VNĐ 195,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
133,650 VNĐ 127,050 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc (HCM hết hàng)

Ba chỉ bê pháp (300 gram)

75,000 VNĐ 71,400 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
261,500 VNĐ 232,500 VNĐ
Nơi bán: HCM

CÁ THU ĐAO (550 gram)

126,500 VNĐ 82,500 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
44,000 VNĐ 41,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc
300,000 VNĐ 279,000 VNĐ
Nơi bán: Toàn quốc

Phản hồi của bạn