Thịt - Thịt chế biến

Công bố sản phẩm Thịt - Thịt chế biến. Thịt Ngon Quốc Tế La Maison là thịt tươi ngon tự nhiên theo tiêu chuẩn quốc tế và an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

BẢNG TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

XÚC XÍCH TƯƠI TƯƠI ANH QUỐC - LA GUSTO BRITISH FRESH SAUSAGE

- Ngày đăng công bố: 21/05/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Xúc xích tươi Anh Quốc - La Gusto British fresh Sausage

----------------------------------------

XÚC XÍCH TƯƠI TƯƠI BULGOGI HÀN QUỐC - LA GUSTO FRESH SAUSAGE (KOREAN BULGOGI-STYLE)

- Ngày đăng công bố: 21/05/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Xúc xích tươi Bulgogi Hàn Quốc - La Gusto fresh Sausage (Korean Bulgogi-Style)

----------------------------------------

BURGER BÒ HẢO HẠNG - BEEF BURGER DELUXE

- Ngày đăng công bố: 21/05/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Burger Bò hảo hạng - Beef Burger Deluxe

----------------------------------------

BURGER HEO HẢO HẠNG - PORK BURGER DELUXE

- Ngày đăng công bố: 21/05/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Burger Heo hảo hạng - Pork Burger Deluxe

----------------------------------------

XÍU MẠI LA GUSTO  - ASIAN MEATBALL

- Ngày đăng công bố: 27/04/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Xíu mại La Gusto - Asian Meatball

----------------------------------------

XÍU MẠI KIỂU Ý  - ITALIAN MEATBALL

- Ngày đăng công bố: 27/04/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Xíu mại kiểu ý - Italian Meatball

----------------------------------------

XÚC XÍCH TƯƠI CHÂU MỸ LA TINH - LA GUSTO FRESH SAUSAGE (LATIN AMERICA STYLE)

- Ngày đăng công bố: 27/04/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Xúc xích tươi Châu Mỹ La Tinh - La Gusto fresh Sausage (Latin America Style)

----------------------------------------

XÚC XÍCH TƯƠI MERGUEZ MORROCO - LA GUSTO MERGUEZ FRESH BEEF SAUSAGE

- Ngày đăng công bố: 27/04/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Xúc xích tươi Merguez Morroco - La Gusto Merguez fresh Beef Sausage

----------------------------------------

XÚC XÍCH TƯƠI CHÂU ÂU - LA GUSTO FRESH SAUSAGE (EUROPE STYLE)

- Ngày đăng công bố: 27/04/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Xúc xích tươi Châu Âu - La Gusto fresh Sausage (Europe Style)

----------------------------------------

XÚC XÍCH TƯƠI TOULOUSE PHÁP - LA GUSTO TOULOUSE FRESH SAUSAGE

- Ngày đăng công bố: 27/04/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Xúc xích tươi Toulouse Pháp - La Gusto Toulouse fresh Sausage

----------------------------------------

XÚC XÍCH TƯƠI VỊ CAY CHÂU Á - LA GUSTO FRESH ASIAN HOT SAUSAGE

- Ngày đăng công bố: 27/04/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Xúc xích tươi vị cay Châu Á - La Gusto fresh Asian Hot Sausage

Phản hồi của bạn