Gia cầm nhập khẩu

365,000 VNĐ
 
544,600 VNĐ
 
4,457,400 VNĐ
 
176,000 VNĐ
 

Đùi vịt Pháp (700 gram)

263,200 VNĐ
 

Ức vịt Pháp (400 gram)

232,800 VNĐ
 
1,519,000 VNĐ
 
585,200 VNĐ
 
378,000 VNĐ
Nơi bán: HCM

Phản hồi của bạn