Thủy hải sản

Công bố sản phẩm Thủy hải sản. Thịt Ngon Quốc Tế La Maison là thịt tươi ngon tự nhiên theo tiêu chuẩn quốc tế và an toàn cho sức khỏe cộng đồng.

BẢNG TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM


PHI LÊ CÁ TUYẾT - HAKE SKIN ON FILLLETS

- Ngày đăng công bố: 07/05/2019

- Xem thông tin công bố sản phẩm Phi lê cá Tuyết - Hake Skin on Fillets

----------------------------------------

PHI LÊ CÁ HOKI - HOKI SKIN ON FILLLETS

- Ngày đăng công bố: 07/05/2019

- Xem thông tin công bố sản phẩm Phi lê cá Hoki - Hoki Skin on Fillets

----------------------------------------

CÁ TRÁP BIỂN - RAYS BREAM DRESSED

- Ngày đăng công bố: 07/05/2019

- Xem thông tin công bố sản phẩm Cá Tráp Biển - Rays Bream Dressed

Phản hồi của bạn