Các sản phẩm khác

Công bố sản phẩm Nhóm các sản phẩm khác - Thịt ngon quốc tế La Maison là thịt tươi ngon tự nhiên theo tiêu chuẩn quốc tế và an toàn cho sức khỏe.

BẢNG TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

CÁ BÀO NHẬT BẢN  - JAPAN KATSUOBUSHI

- Ngày đăng công bố: 14/03/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Cá Bào Nhật Bản - Japan Katsuobushi

----------------------------------------

CÁ NỤC SỐT CÀ  - MACKEREL IN TOMATO SAUCE

- Ngày đăng công bố: 14/03/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Cá Nục Sốt Cà - Mackerel in Tomato cauce

 

 

 

 

Phản hồi của bạn