Other products

Product Announcement Other products. La Maison International Fine Meat is natural fresh meat according to international standards and safe for public health.

BẢNG TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

CÁ BÀO NHẬT BẢN  - JAPAN KATSUOBUSHI

- Ngày đăng công bố: 14/03/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Cá Bào Nhật Bản - Japan Katsuobushi

----------------------------------------

CÁ NỤC SỐT CÀ  - MACKEREL IN TOMATO SAUCE

- Ngày đăng công bố: 14/03/2018

- Xem thông tin công bố sản phẩm Cá Nục Sốt Cà - Mackerel in Tomato cauce

 

 

 

 

Phản hồi của bạn